Kontakt:
Kungsgatan 41
582 18 Linköping
Tel 013-13 01 15
info@praxis.se


Akupunktur/TKM


Akupunktur
Akupunkturen kommer i sin ursprungliga form från Kina, där den praktiserats i obruten tradition sedan flera tusen år. Med tiden har man nått djup insikt om människans olika hälsotillstånd och byggt upp ett väl fungerande system. En akupunkturbehandling går till så att små tunna nålar förs in under huden med en speciell teknik på så kallade akupunkturpunkter. Beroende på behandlingens syfte varierar behandlingstiden och nålmanipulationstekniken. För vissa problem används sk Moxa (torkad kinesisk gråbo) som antänds för att värma vissa specifika punkter eller områden på kroppen. För vissa typer av problem använder man även vakuumkoppar för att skapa ökad cirkulation i ett område. Vanligtvis kombinerar man ovan nämnda tekniker med varandra.

Tui Na
Tui Na är det kinesiska sättet att massera. Metoden bygger på samma principer som akupunkturen. Tui betyder "att skjuta/knuffa och Na "att greppa". Med olika manuella tekniker som närmast liknar vanlig massage och akupressur åstadkommer terapeuten de effekter som är relevanta för den aktuella behandlingen. Bahandlingen är vanligtvis mycket behaglig och används ofta i friskvårdssyfte, men även för behandling av specifika sjukdomstillstånd.

Örtmedicin
För vissa tillstånd lämpar det sig bäst med tillskott i form av örtmedicin. Den kinesiska farmakopén består av över 5000 olika örter. De örter som används här är producerade enligt internationell GMP-standard och har genomgått tester för bl a tungmetaller och pesticider.

Taiji (Tai Chi) & Qigong
Tai Chi Chuan är ursprungligen en effektiv och beprövad självförsvarskonst, men inom TKM används både Taiji och Qigong fr a som förebyggande träningsform samt som fysioterapi vid rehabilitering efter sjukdom.

Träning/Workshops
Träning i traditionell Tai Chi Chuan, Qi Gong eller kampkonst/självförsvar. Vi erbjuder även funktionell träning med avstamp i väl beprövade träningssätt från orienten. Fokus kan vara bålstabilitet, kondition, funktionell stryrka, andningsteknik, meditation etc. Vi erbjuder skräddarsydd träning, workshops och föreläsningar för enskilda, grupper och företag. För mer information - vänligen kontakta oss.

CV
Paul Silfverstråle är Tai Chi-lärare och akupunktör med erfarenhet från arbete, träning och tävling i Europa, Kina och Sydostasien. För vidare utbildning och utveckling reser han regelbundet till Orienten för fortsatt träning. Idag är han styrelseledamot i Europeiska federationen för Tai Chi & Qi Gong och en flitigt anlitad lärare såväl inom Sverige som utrikes.

Paul

Hos oss är du i goda händer!